EN AZ Tower Vertical Sprint logo
10.09.2017, UFO watch.taste.groove, Bratislava, Most SNP

Kontakt na organizátora:
Storm promotion, s.r.o, Štefánikova 1
811 06 Bratislava, info@ufoverticalsprint.sk

Pridajte sa k nám na Facebooku

Towerrunning 160 - Viedeň / Brno / Bratislava 2017
UFO Vertical Sprint 2017

Termín a miesto:
08.september 2017 – Viedeň – Donauturm, Donauturmstrasse 4
09.september 2017 - Brno - AZ Tower, Pražákova 1008/69, Brno
10.september 2017 – Bratislava - UFO watch.taste.groove, Most SNP

Disciplína:

Výbeh vopred stanoveného množstva poschodí a schodov po vyznačenej trase.

Pravidla:

Preteká sa podľa platných pravidiel TWA (www.towerrunning.com). Základné pravidlo je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Použitie výťahu je zakázané. Čas sa vyhodnocuje pomocou elektronickej časomiery. Časomiera sa spúšťa vybehnutím zo štartu a zastavuje sa dosiahnutím cieľa. Štartuje sa jednotlivo v 30 sekundových intervaloch.

Bezpečnosť:

Organizátor zabezpečí zdravotnú službu, bežec preteká na vlastné nebezpečenstvo.

Prihlasovanie na preteky:

Online od 12.6.2017 do 3.9.2017 na stránke raceresult.com.
V prípade nenaplnenia počtu štartujúcich v jednotlivých mestách, možnosť prihlásenia na mieste preteku nasledovne:
Viedeň 16.00 do 17.00 hod. Počet štartujúcich max. 400
Brno 10.00 do 11.00 hod. Počet štartujúcich max. 300
Bratislava 12.00 do 13.00 hod. Počet štartujúcich max. 300

Štart:

Podľa platnej štartovej listiny

Začiatok pretekov:

Viedeň - 18.00 hod
Brno - 12.00 hod
Bratislava - 14.00 hod

Výsledky:

Podmienkou klasifikácie na Towerrunning 160 Viedeň / Brno / Bratislava 2016, je účasť na pretekoch vo Viedni, Brne a Bratislave. Poradie bude určené na základe bodovacieho systému schváleného Towerrunning World Association. Preteky v každom meste budú vyhodnotené aj samostatne. Výsledky budú oznámené cca 20 min. po dobehnutí posledného pretekára.

Platba:

Viedeň / Brno / Bratislava: Platobnou kartou pri registrácii na raceresult.com.

Prezentácia:

Viedeň, 08.09.2017 15.00 - 17.00 hod, Donauturm, Donauturmstrasse 4
Brno, 09.09.2017 10.00 - 11.30 hod, AZ tower, Pražákova 1008/69
Bratislava, 10.09.2017 11.00 - 13.00 hod, UFO watch.taste.groove, Most SNP

Štartovné:

Viedeň – 15 Euro
Brno – 250 Czk
Bratislava – 10 Euro

Kategórie:

Elite muži
Elite ženy
Open muži
Open ženy

Organizátor:

Storm promotion s.r.o., Štefánikova 1, 811 06 Bratislava, Slovakia
tel: 00421 903 721 718, info@ufoverticalsprint.sk, www.ufoverticalsprint.sk, www.aztowerverticalsprint.cz