EN AZ Tower Vertical Sprint logo
08.09.2018, UFO watch.taste.groove, Bratislava, Most SNP

Kontakt na organizátora:
Storm promotion, s.r.o, Štefánikova 1
811 06 Bratislava, info@ufoverticalsprint.sk

Pridajte sa k nám na Facebooku

Towerrunning 160 - Brno / Bratislava 2017
UFO Vertical Sprint 2018

Termín a miesto:
08.september 2018 - Brno - AZ Tower, Pražákova 1008/69, Brno
08.september 2018 – Bratislava - UFO watch.taste.groove, Most SNP

Disciplína:

Výbeh vopred stanoveného množstva poschodí a schodov po vyznačenej trase.

Pravidlá:

Preteká sa podľa platných pravidiel TWA (www.towerrunning.com). Základné pravidlo je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Použitie výťahu je zakázané. Čas sa vyhodnocuje pomocou elektronickej časomiery. Časomiera sa spúšťa vybehnutím zo štartu a zastavuje sa dosiahnutím cieľa. Štartuje sa jednotlivo v 30 sekundových intervaloch.

Bezpečnosť:

Organizátor zabezpečí zdravotnú službu, bežec preteká na vlastné nebezpečenstvo.

Prihlasovanie na preteky:

Online od 4.6.2018 do 3.9.2018 na stránke raceresult.com.
V prípade nenaplnenia počtu štartujúcich v jednotlivých mestách, možnosť prihlásenia na mieste preteku nasledovne:
Brno 08.00 do 09.00 hod. Počet štartujúcich max. 300
Bratislava 16.00 do 17.00 hod. Počet štartujúcich max. 300

Štart:

Podľa platnej štartovej listiny

Začiatok pretekov:

Brno - 10.00 hod
Bratislava - 18.00 hod

Výsledky:

Podmienkou klasifikácie na Towerrunning 160 Brno / Bratislava 2018, je účasť na pretekoch v Brne a Bratislave. Poradie bude určené na základe bodovacieho systému schváleného Towerrunning World Association. Preteky v každom meste budú vyhodnotené aj samostatne. Výsledky budú oznámené cca 20 min. po dobehnutí posledného pretekára.

Platba:

Brno / Bratislava: Platobnou kartou pri registrácii na raceresult.com.

Prezentácia:

Brno, 08.09.2018 08.00 - 09.30 hod, AZ tower, Pražákova 1008/69
Bratislava, 08.09.2018 15.00 - 17.00 hod, UFO watch.taste.groove, Most SNP

Štartovné:

Brno – 250 Czk
Bratislava – 10 Euro

Kategórie:

Elite muži
Elite ženy
Open muži
Open ženy

Organizátor:

Storm promotion s.r.o., Štefánikova 1, 811 06 Bratislava, Slovakia
tel: 00421 903 721 718, info@ufoverticalsprint.sk, www.ufoverticalsprint.sk, www.aztowerverticalsprint.cz