EN AZ Tower Vertical Sprint logo
31.08.2019, UFO watch.taste.groove, Bratislava, Most SNP

Kontakt na organizátora:
Storm promotion, s.r.o, Štefánikova 1
811 06 Bratislava, info@ufoverticalsprint.sk

Pridajte sa k nám na Facebooku

Towerrunning 120 - Bratislava 2019
UFO Vertical Sprint 2019

Termín a miesto:
31.august 2019 – Bratislava - UFO watch.taste.groove, Most SNP

Disciplína:

Výbeh vopred stanoveného množstva poschodí a schodov po vyznačenej trase.

Pravidlá:

Preteká sa podľa platných pravidiel TWA (www.towerrunning.com). Základné pravidlo je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Použitie výťahu je zakázané. Čas sa vyhodnocuje pomocou elektronickej časomiery. Časomiera sa spúšťa vybehnutím zo štartu a zastavuje sa dosiahnutím cieľa. Štartuje sa jednotlivo v 30 sekundových intervaloch.

Bezpečnosť:

Organizátor zabezpečí zdravotnú službu, bežec preteká na vlastné nebezpečenstvo.

Prihlasovanie na preteky:

Online od 1.7.2019 do 26.8.2019 na stránke raceresult.com.
V prípade nenaplnenia počtu štartujúcich v jednotlivých mestách, možnosť prihlásenia na mieste preteku nasledovne:
Bratislava 14.00 do 15.00 hod. Počet štartujúcich max. 300

Štart:

Podľa platnej štartovej listiny

Začiatok pretekov:

Bratislava - 16.00 hod

Výsledky:

Podmienkou klasifikácie na Towerrunning 120 Bratislava 2019, je účasť na pretekoch v Bratislave. Poradie bude určené na základe bodovacieho systému schváleného Towerrunning World Association. Výsledky budú oznámené cca 20 min. po dobehnutí posledného pretekára.

Platba:

Platobnou kartou pri registrácii na raceresult.com.

Prezentácia:

Bratislava, 31.08.2019 14.00 - 15.00 hod, UFO watch.taste.groove, Most SNP

Štartovné:

Bratislava – 10 Euro

Kategórie:

Elite muži
Elite ženy
Open muži
Open ženy

Organizátor:

Storm promotion s.r.o., Štefánikova 1, 811 06 Bratislava, Slovakia
tel: 00421 903 721 718, info@ufoverticalsprint.sk, www.ufoverticalsprint.sk, www.aztowerverticalsprint.cz